Latvijas uzņēmumā AS “PET Baltija” pārstrādātas pirmās 85 tonnas depozīta PET pudeļu

Kopš šā gada 1. februāra Latvijā darbojas depozīta iepakojuma pieņemšanas punkti, kuros iedzīvotāji līdz šim paguvuši nodot jau 19 miljonus depozīta iepakojumu. Savukārt pārstrādei nodotas pirmās 125 tonnas iepakojuma – PET pudeles, stikla taru un metāla bundžas. No kopējā depozīta iepakojuma apjoma 85 tonnas jeb aptuveni 2,4milj. taras vienību ir PET pudeles, kuras maija sākumā jau nonākušas pārstrādē Baltijā lielākā vides apsaimniekošanas un atkritumu pārstrādes uzņēmuma AS “Eco Baltia” grupas uzņēmumā AS “PET Baltija”, Jelgavā. Tur tās pārstrādes ceļā kļuvušas par jaunām izejvielām, lai tiktu novirzītas atkārtotā apritē jaunu preču ražošanai.

AS “PET Baltija” valdes priekšsēdētājs Salvis Lapiņš skaidro, ka pašreizējais pārstrādei nodotais apjoms uz kopējā rūpnīcas jaudu apmēra ir salīdzinoši neliels, taču atbilstošs tam, kas tika gaidīts: “Šobrīd attiecībā uz depozīta materiāla otrreizējo izmantošanu Latvijā notiek ieskrējiens. To mēs jūtam pēc pašreizējiem apjomiem un sagaidām, ka tie jau tuvākajā laikā būtiski palielināsies. Tas, ko varam vērtēt vispozitīvāk, ir PET pudeļu kvalitāte. Ja nereti ierastajos šķirošanas konteineros cilvēki samet arī sadzīves atkritumus un dažādus netīrumus, kas mēdz nosmērēt arī PET pudeli, tad taromātos sašķirotais materiāls ir salīdzinoši tīrāks un augstvērtīgāks. No tā ir iespējams iegūt labāku gala izejvielu, kā arī, ne mazāk svarīgi, pārstrādes procesā samazināt izmantotos resursus, piemēram, ūdeni un gāzi.”

SIA “Depozīta iepakojuma operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis: “Kopumā no visa savāktā depozīta apjoma      PET pudeles šobrīd sastāda nepilnu pusi (48%)     .  Vēl 21     % ir stikla tara un 31     % – metāla skārdenes     . Paredzam, ka jau augustā kopējais iedzīvotāju nodotā      depozīta iepakojuma apjoms mēnesī varētu pār     sniegt 3000 tonnas. Jau šobrīd redzam, ka tirdzniecības vietās apjomi tarai bez Latvijas depozīta zīmes būtiski samazinās     . Savukārt lielie veikalu tīkli jau teju pilnībā pārgājuši uz jauno sistēmu un nodrošina gan pilnvērtīgu dzērienu klāstu, kas pieejams depozīta iepakojumā, gan arī piedāvā iespēju nodot tukšo taru iekštelpu depozīta punktos      vai āra kioskos, kuros izvietoti taromāti     .”

AS “PET Baltija” pārstrādā gan PET pudeles, gan arī to korķīšus un etiķetes. No kopējā pašreiz saņemtā depozīta PET pudeļu apjoma pārstrādes ceļā iegūtas aptuveni 67 tonnas PET materiāla granulu, no kurām vēlāk tiks ražoti jauni izstrādājumi un preces, tostarp sagataves jaunu PET pudeļu un cita iepakojuma ražošanai. No pudeļu korķīšiem un etiķetēm pārstrādes ceļā tiek iegūta gala produkcija – malti korķi un polipropilēna aglomerāts.No saņemtā depozīta iepakojuma apjoma šīs pārstrādātās izejvielas veido aptuveni 15tonnas. Tās pēcāk iespējams izmantot teju jebkāda veida plastmasas izstrādājumu ražošanā, tostarp jaunu atkritumu konteineru, transportēšanas palešu, plastmasas spainīšu, celtniecības materiālu un daudzu citu preču ražošanā. Atlikusī daļa ir papīra uzlīmes, pudelēs atlikušais šķidrums un dažu veidu nepārstrādājamas etiķetes.

Kopumā mēnesī AS “PET Baltija” tiek pārstrādātas aptuveni 4200 tonnas PET pudeļu, no kurām vidēji 250 tonnas ir Latvijā iegūtais  materiāls.Apmēram 63 tonnas PET taras un 12 tonnas pudeļu korķīšu mēnesī rūpnīcā tiek piegādāti pārstrādei arī no Igaunijas depozīta sistēmas.No kopējā AS “PET Baltija” pārstrādātā PET pudeļu apjoma 99% pēc tam tiek eksportēti uz ražošanas uzņēmumiem vairāk kā 10 Eiropas valstīs un citviet pasaulē.

AS “PET Baltija” ir Baltijā lielākā vides apsaimniekošanas un atkritumu pārstrādes uzņēmuma AS “Eco Baltia” grupas otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmums. AS “PET Baltija” savu darbību sāka 2003.gadā un tajā patlaban tiek ikdienā nodarbināti aptuveni 250 darbinieki.

Depozīta sistēmu Latvijā pārvalda SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” (DIO). DIO dibināts 2020. gada jūnijā un tajā apvienojušies gan pieredzējuši Baltijas mēroga tirgus līderi dzērienu ražošanas nozarē, gan vietējie vidējie un mazie dzērienu ražotāji, savukārt iepakojuma pārstrādes jautājumos atbildīgā puse ir lielākais PET pārstrādes nozares uzņēmums Baltijas valstīs AS “PET Baltija”. Mazumtirgotāju intereses depozīta sistēmā pārstāv “Latvijas Mazumtirgotāju Biedrība”.