AS “Eco Baltia” noslēdz 2021. gadu ar darbības vēstulē augstāko apgrozījumu – 120 miljoniem eiro.

Baltijā lielākā vides apsaimniekošanas un atkritumu pārstrādes uzņēmumu grupa AS “Eco Baltia” pērn pārspējusi līdzšinējos finanšu rezultātus un 2021. gadu noslēgusi ar vēsturiski lielāko konsolidēto apgrozījumu ‒ 120,02 miljonu eiro, kas ir par 60% vairāk nekā 2020. gadā (74,95 milj. eiro). Savukārt peļņa 2021. gadā bija 9,3 miljoni eiro. Apgrozījuma pieaugumu veicināja grupas vides apsaimniekošanas segmenta paplašināšanās Latvijā, kā arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma iegāde Lietuvā. Tādējādi 2021. gadā “Eco Baltia” grupas kopējais formālais pārdošanas apgrozījums sasniedza 150 miljonus eiro, EBITDA ‒ 26 miljonus eiro un 2021. gada decembra beigās uzņēmums nodarbināja vairāk nekā 2 000 darbinieku.

2021. gadā grupas uzņēmumi turpināja izaugsmi atbilstoši ilgtermiņa stratēģijai, kuras mērķis ir attīstīt vadošo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu grupu Baltijas valstīs. Grupas stratēģiskais virziens – vides pakalpojumu darbības paplašināšana un darbs pie atkritumu šķirošanas infrastruktūras pieejamības palielināšanas grupas klientiem un kompetences paaugstināšanas atkritumu šķirošanā un pārstrādē. 2021. gada otrajā pusē grupas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” kļuva par 100% akcionāru Lietuvas uzņēmumā UAB “Ecoservice”. “Ecoservice” grupā ietilpst vairāki Lietuvas uzņēmumi, kas darbojas sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, būvniecības atkritumu pārstrādē un savākšanā, kā arī citos ar vides apsaimniekošanu saistītos pakalpojumos.

Aizvadīto gadu raksturo AS “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs: “Iepriekšējais gads “Eco Baltia” uzņēmumu grupā aizvadīts reorganizācijas zīmē. Tika apvienoti mūsu pašu vides sektora uzņēmumi SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Eko Kurzeme”, kā arī noslēgts uzņēmuma iegādes darījums ar nozares līderi Lietuvā – “Ecoservice”. Pārmaiņu rezultātā izdevies kāpināt atkritumu šķirošanas un pārstrādes jaudas, attīstīt jaunus darbības virzienus, kā arī ne mazāk svarīgi ‒ vienkāršot uzņēmumu pārvaldību, efektivizēt un optimizēt darbību, uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti klientiem un izveidot vienotus juridiskās un finanšu pārvaldības principus. Nenoliedzami jutām arī Covid-19 ietekmi, kas Eiropas rūpniecībā turpinājās faktiski visu gadu, un būtisks faktors gada izskaņā bija straujais degvielas un energoresursu cenu kāpums. Tomēr mums ir izdevies nostiprināt savas pozīcijas vietējā tirgū, attīstot atkritumu savākšanu un šķirošanu jaunos novados, kā arī attīstīt dažādus vides apsaimniekošanas pakalpojumus – teritoriju uzkopšanu, būvniecības atkritumu izvešanu, elektroiekārtu u. c. videi kaitīgo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī transporta pakalpojumus.”

Māris Simanovičs norāda – kopumā uzņēmuma darbību ir pozitīvi ietekmējuši Eiropas Savienības noteiktie pieaugošie atkritumu šķirošanas un pārstrādes, kā arī otrreizējo izejvielu izmantošanas mērķi, kas saistoši arī Latvijai. Pieprasījums pēc otrreizējām izejvielām strauji pieauga, kas veicināja uzņēmuma attīstību gada otrajā pusē. Vienlaikus pastāv risks pārkarsēt tirgu, jo pieprasījums ir liels un ar tendenci augt, taču Latvijā vēl ir jāattīsta infrastruktūra un jāveic papildu investīcijas, lai uzlabotu šķirošanas un pārstrādes jaudas, kas uzlabotu ne tikai vides ilgtspēju, bet arī apmierinātu lielo pieprasījumu.

AS “Eco Baltia” padomes priekšsēdētājs Vitauts Plunksnis (Vytautas Plunksnis): “Kopš dibināšanas “Eco Baltia” ir pakāpeniski attīstījusies un kļuvusi par vadošo vides grupu Latvijā. Dabiski, ka vietējam līderim, kas tiecas pēc jaunām paplašināšanās iespējām, vadošās Lietuvas grupas pārrobežu iegāde bija svarīgs solis ceļā uz stratēģisko mērķi kļūt par reģionālo līderi. Noslēgtais darījums ievērojami atvieglo “Eco Baltia” grupas ilgtermiņa mērķi virzīt Baltijas aprites ekonomiku, savukārt nozīmīgi soļi tiek sperti, uzsākot ievērojamu PET pārstrādes jaudu paplašināšanu, tādējādi vēl vairāk nostiprinot savas pozīcijas kā lielākajam PET pārstrādes tirgus dalībniekam reģionā.

Arī grupas pārstrādes uzņēmumi AS “PET Baltija” un SIA “Nordic Plast” 2021. gadā turpināja stabilu attīstību, koncentrējoties uz ražošanas jaudas palielināšanu un efektivitātes uzlabošanu. Galvenās investīcijas bija vērstas uz jaunu ražošanas iekārtu iegādi un rūpnīcu tehnoloģisko procesu uzlabošanu, kā arī tika veikts nozīmīgs darbs, lai uzlabotu darba vidi un veicinātu ražotņu energoefektivitāti. Ņemot vērā, ka pārstrādes uzņēmuma eksports veido gandrīz 100% no tā produkcijas, darbību 2021. gadā būtiski ietekmēja notikumi starptautiskajos tirgos, tostarp naftas cenu kritums, kā arī tirdzniecības līgums starp ASV un Ķīnu. Būtiski palielinājās PET izejvielu piedāvājums Eiropā, tādējādi samazinot PET otrreizējo izejvielu kopējo starptautisko cenu. Tomēr uzņēmuma investīcijas produktivitātes un efektivitātes palielināšanā arī pērn palīdzēja saglabāt savas pozīcijas Baltijas un visas Eiropas tirgos.

Turpinot ilgtermiņa stratēģisko attīstību, 2022. gadā “Eco Baltia” grupā plānotas investīcijas tehnoloģiskajos uzlabojumos, kas dos iespēju pārstrādāt vēl lielāku šķiroto atkritumu apjomu, atgriežot apritē pēc iespējas vairāk no tiem. Tāpat plānots investēt iekārtās, kas sniegs iespēju ražot augstākas kvalitātes produktus ar lielāku pievienoto vērtību. Tiks turpinātas investīcijas grupas transportlīdzekļu parka, aprīkojuma un tehnisko iekārtu atjaunināšanā un uzlabošanā, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem.

Par “Eco Baltia”

“Eco Baltia” ir pēc apgrozījuma lielākā vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā, nodrošinot pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no atkritumu savākšanas un šķirošanas līdz otrreizējo izejvielu loģistikai, vairumtirdzniecībai un atkritumu pārstrādei. Grupā kopumā strādā vairāk nekā 1 750 darbinieku.

“Eco Baltia” ietilpst uzņēmumi AS “PET Baltija”, SIA “Nordic Plast”, AS “Latvijas Zaļais punkts”, SIA “Eco Baltia vide”, Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” un UAB “Ecoservive”. Grupas akcionāri ir UAB “BSGF  Salvus”, kas pārstāv Baltijā lielāko privāto investīciju fondu “INVL Baltic Sea Growth Fund” (52,81%), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB, 30,51%), kā arī Māris Simanovičs (ar SIA “Enrial Holdings” un “Penvi Investment Ltd.” starpniecību, 16,68%).

“INVL Baltic Sea Growth Fund”

“INVL Baltic Sea Growth Fund”, kura kopējais apjoms ir 165 miljoni eiro, ir vadošais privātā kapitāla fonds Baltijā, un tā galvenais investors ir Eiropas Investīciju fonds (“EIF”).

“EIF” ir piešķīris 30 miljonus eiro ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda atbalstu, kas ir viens no galvenajiem elementiem Investīciju plānā Eiropai (jeb Junkera plānā), kā arī piešķīris līdzekļus no Baltijas Inovāciju fonda ‒ tā dēvētā “fondu fonda” iniciatīvas, kas izstrādāta sadarbībā ar Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valdību. Tā mērķis ir palielināt kapitāla ieguldījumus mazos un vidējos uzņēmumos ar augstu izaugsmes potenciālu Baltijas valstīs.

Fonds cenšas izveidot diversificētu uzņēmumu portfeli, orientējoties uz darījumiem ar akciju kontrolpaketi vai nozīmīgu mazākuma līdzdalību un no 10 milj. līdz 30 milj. eiro, kas uzrāda augstu izaugsmes potenciālu un spēju konkurēt patiesi globālā mērogā.

Fonds koncentrējas uz Baltijas valstīm un tām kaimiņos esošajiem Polijas, Skandināvijas un Centrāleiropas reģioniem. Fonds līdz šim ir investējis sešos uzņēmumos veselības aprūpes, inženiertehniskās būvniecības, vides apsaimniekošanas (plastmasas pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas), veterināro pakalpojumu un kosmētikas un higiēnas produktu ražošanas nozarēs.

Fondu pārvalda viena no Lietuvas vadošajām aktīvu pārvaldīšanas un dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām “Invalda INVL grupa”. Grupas uzņēmumi pārvalda pensiju, ieguldījumu fondus un dzīvības apdrošināšanas saistības, kā arī individuālos portfeļus, privātā kapitāla un citus alternatīvos ieguldījumu produktus. Vairāk nekā 290 000 klientu Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kā arī starptautiskie investori grupas uzņēmumiem ir uzticējuši pārvaldīt aktīvus vairāk nekā 1,7 miljardu eiro apmērā. Grupa jau vairāk nekā 30 gadus veiksmīgi pārvalda privātā kapitāla aktīvus un veido vadošos tirgus dalībniekus Baltijas valstīs un Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā.

Ienāc mūsu karjeras lapā un uzzini par darba iespējām “Eco Baltia” grupas uzņēmumos

AS “Eco Baltia” ir mūsdienīga un uz attīstību vērsta uzņēmumu grupa Latvijā, kura ar tajā īstenotajiem darbības virzieniem nodrošina uz vides ilgtspēju vērstus pakalpojumus, kā arī rūpējas par ietekmes uz vidi mazināšanu. Grupā ietilpst seši uzņēmumi – vides apsaimniekošanas uzņēmumi SIA “Eco Baltia vide”, Siguldas pilsētas SIA “JUMIS”, UAB “Ecoservice” un Latvijas Zaļais punkts, kā arī PET pudeļu un polimēra materiālu pārstrādes uzņēmumi AS “PET Baltija” un SIA “Nordic Plast”.

“Eco Baltia” grupas misija ir atrast vērtību katrā lietā, un viena no tās uzņēmumu lielākajām vērtībām ir tieši darbinieki, kuri ikdienā rūpējas par dažādiem procesiem un kopējo grupas attīstību Latvijā un ārpus tās. Šobrīd visos sešos grupas uzņēmumos tiek nodarbināti jau vairāk nekā 1750 cilvēki tepat Latvijā – Rīgā, Pierīgas reģionos, Saldū, Liepājā, Siguldā, Bauskā, Daugavpilī, Jelgavā, Olainē un citās pilsētās, kā arī Lietuvā.

“Eco Baltia” varam lepoties ar savu darbinieku daudzveidību, mērķtiecību un prasmēm, kas tiek pielietotas un atzinīgi novērtētas ikdienas darbā. Pie mums karjeras iespējas pieejamas dažādos amatos, sākot ar ražošanu, loģistiku un beidzot ar informācijas tehnoloģijām, klientu apkalpošanu un tirdzniecību. Šī ir vieta, kur ikviens interesents tiek gaidīts, lai sāktu vai turpinātu savu profesionālo izaugsmi un parādītu zināšanas aktīvā un saliedētā kolektīvā ar mūsdienīgi domājošu vadību.

Vairāk par aktuālajām vakancēm, darbinieku pieredzi, ieguvumiem, izaugsmes iespējām AS “Eco Baltia” grupas uzņēmumos, kā arī brīvā laika aktivitātēm kopā ar kolēģiem uzzini mūsu jaunajā karjeras lapā karjera.ecobaltia.lv.