AS “Eco Baltia” pirmajā ceturksnī par 21% kāpināja apgrozījumu, sasniedzot 56,4 milj.eiro

Baltijā lielākā un straujāk augošā vides resursu apsaimniekošanas grupa AS “Eco Baltia” saskaņā ar neauditētajiem finanšu pārskatiem 2023.gada pirmo ceturksni noslēdza ar konsolidēto neto apgrozījumu 56,4 miljoniem eiro, kas ir par 21% vairāk nekā pērnā gada pirmajos trīs mēnešos. Kāpums galvenokārt skaidrojams ar jaunu uzņēmumu iegādi, kā arī stabilu sniegumu vides apsaimniekošanas sektorā, produktivitātes, efektivitātes veicināšanu un  procesu automatizāciju. Uzņēmuma konsolidētā EBITDA šā gada pirmajā pārskata periodā palielinājusies līdz 8,3miljoniem eiro (2022.gada pirmajā ceturksnī – 7 miljoni eiro).

AS “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs: “Neskatoties uz sarežģīto situāciju starptautiskajā tirgū, ko kopš pērnā gada būtiski ietekmē dažādi ekonomiskie faktori un energoresursu cenu svārstības, mēs turpinām virzīties uz mūsu stratēģiskajiem attīstības mērķiem. Galvenie fokusi ir vērsti uz grupas uzņēmumu tirgus daļas palielināšanu gan vides apsaimniekošanas, gan otrreizējo izejvielu pārstrādes sektoros, tādējādi nostiprinot “Eco Baltia” grupas pozīcijas gan Baltijā, gan visā Eiropā. Kā viena no attīstības prioritātēm ir arī investīcijas procesu automatizācijā un digitalizācijā, tādējādi mazinot dažādu ārējo ekonomisko faktoru, tostarp darbaspēka trūkuma, ietekmi uz biznesa attīstību.” 

2023. gadā AS “Eco Baltia” aktīvi turpināja darbu pie grupā ietilpstošo uzņēmumu pārvaldības, kā arī veicināja abu biznesa segmentu – PET un plastmasas pārstrādes, kā arī vides apsaimniekošanas – paplašināšanos gan organiskās izaugsmes ceļā, gan piedaloties uzņēmumu iegādes darījumos. Šā gada pirmos trīs mēnešus AS “Eco Baltia” noslēdza ar 2,77 miljonu eiro peļņu (2022. gada trīs mēnešu rezultāts: 2,74 miljonu eiro peļņa).

“Eco Baltia” PET pudeļu un plastmasas iepakojuma pārstrādes sektorā pārskata periodā turpināts darbs pie jaudas kāpināšanas projektiem. SIA “Nordic Plast” pabeidza jaunās plastmasas šķirošanas un pārstrādes līnijas, kuras izveidē pērn investēti vairāk nekā 2,8mij.eiro, testēšanu, nodrošinot stabilu tās darbību un ražošanas jaudas pakāpenisku kāpumu. Savukārt PET pudeļu pārstrādātājs AS “PET Baltija” turpina darbu pie jaunās ražotnes attīstīšanas Olainē. Tajā ražošanu plānots pakāpeniski uzsākt jau šā gada laikā, trīskāršojot PET ražošanas jaudas.

2023.gada pirmajā ceturksnī PET un plastmasas pārstrādes segmenta uzņēmumu investīcijas attīstībā sasniedza 0,7 miljonus eiro, kamēr vides apsaimniekošanas sektora – 2 miljonu eiro.

Abas AS “Eco Baltia” lielākās vides segmenta meitas sabiedrības SIA “’Eco Baltia vide” un UAB “Ecoservice” uzņēmumu grupa arī šajā pārskata periodā turpina darbu pie vairāku projektu attīstīšanas, tostarp, lai izveidotu un paplašinātu būvgružu šķirošanu specializētos laukumus, veicinātu sadzīves atkritumu, tekstilizstrādājumu un citu materiālu šķirošanu. Vienlaikus tiek turpināta zīmola “Tocha” un tā pakalpojuma vēl plašāka virzīšanas Latvijas tirgū, nostiprinot tirgus pozīcijas, uzturot nemainīgi augstu kvalitātes latiņu. Vides sektora uzņēmumi iesnieguši pieteikumus arī vairākos publiskajos iepirkumos par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, ceļu uzturēšanu un citu pakalpojumu nodrošināšanu.

Turpinot “Eco Baltia” grupas turpmāku attīstību, tās galvenie mērķi 2023. gadā, saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem, ir darba apstākļu uzlabošana, darbinieku atbalstīšana, augstākā darba drošības līmeņa nodrošināšana un ESG un ilgtspējas uzlabošana. Arī šā gada turpmākajos mēnešos tiks turpinātas investīcijas pārstrādes nozarē, atkritumu un vides apsaimniekošanā, lai atbalstītu “Eco Baltia” uzņēmumu tālāku izaugsmi, efektivitāti un konkurētspēju.

2023. gadā “Eco Baltia” turpinās veicināt sinerģiju starp grupas sabiedrībām, lai sasniegtu maksimālu priekšrocību no pilna cikla atkritumu apsaimniekošanas procesa, iesaistot visas sabiedrības, tādējādi nostiprinot savas pozīcijas kā nozīmīgam tirgus spēlētājam Baltijā un Ziemeļeiropā.

AS “Eco Baltia” 2022. gadu noslēdz ar vēsturiski lielāko apgrozījumu

Baltijā lielākā un straujāk augošā vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa AS “Eco Baltia” 2022.gadu noslēgusi ar vēsturiski lielāko konsolidēto apgrozījumu – 210 miljoniem eiro, kas ir 75% pieaugums salīdzinājumā ar 2021.gadu. “Eco Baltia” kopējie kombinētie pārdošanas ieņēmumi (pro-forma) 2022.gadā sasniedza 240,5 miljonus eiro, savukārt EBITDA, pārskata periodā – 25,4 miljonu eiro (19,7 miljoni eiro 2021.gadā). Tie ir vēsturiski labākie “Eco Baltia” biznesa rezultāti, kas liecina par stratēģisku un mērķtiecīgu izaugsmi starptautiskā mērogā.

2022.gadā grupas uzņēmumi turpināja dinamisku izaugsmi saskaņā ar ilgtermiņa stratēģiju. Vērtējot pa darbības sfērām, “Eco Baltia” PET un plastmasas iepakojuma pārstrādes segments 2022.gadā sasniedza 100 miljonu eiro apgrozījumu, savukārt vides apsaimniekošanas segments – 110 miljonu eiro.Kopējo apgrozījuma pieaugumu veicinājusi uzņēmuma “Ecoservice” iegāde 2021.gadā un “TESIL Fibres” iegāde 2022.gada septembrī. Vienlaikus pērn par 9,5% samazinājušies kopējie “Eco Baltia” peļņas rādītāji, sasniedzot 8,4 miljonus eiro, kas skaidrojams ar grupas uzņēmuma “PET Baltija” krājumu  pārvērtēšanu 3,3miljonu eiro apmērā.

Aizvadīto gadu raksturo AS “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs: “Neskatoties uz izaicinājumiem saistībā ar energoresursu cenu svārstībām un ģeopolitisko situāciju, kas būtiski ietekmēja starptautisko tirgu, mums ir izdevies vēl vairāk nostiprināt savas pozīcijas Latvijas un vispasaules mērogā. Sasniegtie rezultāti ir pierādījums tam, ka, pieņemot stratēģiskus lēmumus, arī krīzes apstākļi valstī var būt labs pamats uzņēmumu izaugsmei. Piemēram, Lietuvas vides apsaimniekotāja “Ecoservice” un Čehijas vadošā šķiedru ražotāja “TESIL Fibres” iegāde mums ir ļāvusi paplašināt kopējo grupas pakalpojumu klāstu. Esam veikuši arī virkni investīciju dažādu procesu automatizēšanā, kas ļauj gan palielināt ražošanas jaudas, gan risināt Latvijā sarežģīto situāciju attiecībā uz darbaspēka trūkumu.”

2022.gada septembra vidū “Eco Baltia” lielākais meitasuzņēmums “PET Baltija”, kas ir viens no lielākajiem PET pārstrādātājiem Ziemeļeiropā, pabeidza Čehijas vadošā poliestera šķiedras ražotāja “TESIL Fibres” 100% akciju iegādi. Šis darījums ierindo “PET Baltija” reģiona kartē kā galveno spēlētāju PET pārstrādes nozarē. Savukārt gada vidū uzsākta jaunas PET pārstrādes rūpnīcas celtniecību Olainē, kur “Eco Baltia” plānotās investīcijas ir vairāk nekā 10 miljonus eiro. Kopējās investīcijas, tostarp būvnieka veiktās, ražotnē paredzētas aptuveni 35 miljoni eiro, un tā būs viena no lielākajām ražotnēm zem jumta Latvijā. Savukārt “Eco Baltia” plastmasas iepakojuma pārstrādes uzņēmums “Nordic Plast”, investējot 2,8 miljonus eiro,  pērn uzsāka šķirošanas līnijas modernizācijas projektu, tādejādi pakāpeniski palielinot ražošanas jaudas līdz pat 30%.

Arī “Eco Baltia” vides pārvaldības segmentā 2022.gadā uzrādīja stabilu izaugsmi, paplašinot biznesa portfeli un uzņēmumu sniegtos pakalpojumus. Gan Latvijā, gan Lietuvā vides apsaimniekošanas uzņēmumi turpināja investēt būvgružu šķirošanā un apsaimniekošanā. “Ecoservice” veica investīcijas esošā būvgružu šķirošanas laukuma paplašināšanā un uzlabošanā, savukārt “Eco Baltia vide” uzsāka jauna būvgružu šķirošanas laukuma būvniecību. Tāpat pērn investēts autoparka un tehniskā aprīkojuma modernizācijā un uzlabošanā, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību un augstākās kvalitātes pakalpojumus saviem klientiem.

Kopumā pērn grupas uzņēmumi PET un plastmasas iepakojuma pārstrādes segmenta attīstībā investējuši aptuveni 8,8 miljonus eiro, savukārt vides pārvaldībā – 14,1 miljonu eiro.

AS “Eco Baltia” padomes priekšsēdētājs Vytautas Plunksnis: “Pērn “Eco Baltia” spējusi panākt vienu no straujākajiem izaugsmes tempiem uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē. Veiksmīgi izstrādāta ilgtermiņa stratēģija ir pamats tam, lai attīstība būtu iespējama arī pie dažādiem neparedzamiem ārējiem tirgus apstākļiem. “Eco Baltia” mērķis ir paplašināt pārstrādes iespējas, un noslēgtie uzņēmumu iegādes darījumi to ļaus sasniegt ātrāk, kā arī veicinās citu tirgus dalībnieku interesi, jo spēsim nodrošināt lielāku otrreizējo izejvielu apjomu un izdevīgus sadarbības nosacījumus. Jau kopš izveides “Eco Baltia” ir pierādījusi savu konkurētspēju Baltijas un arī Eiropas līmenī un katrs jaunais attīstības posms to veicina arvien straujāk.

2023.gadā  “Eco Baltia” plāno turpināt investīcijas otrreizējo izejvielu pārstrādes un vides apsaimniekošanas sektoros, kā arī pakāpeniski uzsākt ražošanu jaunajā “PET Baltija” rūpnīcā, trīskāršojot PET ražošanas jaudas un vienlaikus samazinot pieaugošās enerģijas un darbaspēka izmaksas. Šogad grupa turpinās strādāt pie uzņēmumu savstarpējās sadarbības veicināšanas, aizgūstot un ieviešot jaunus pakalpojumus un pilnveidojot pilna cikla atkritumu aprites procesus. Tāpat tiks mērķtiecīgi investēts darbinieku kvalifikācijas celšanā, darba vides, darba drošības un darbinieku labbūtības uzlabošanā, kā arī uzņēmumu ilgtspējas, sociālās atbildības un pārvaldības politikas ieviešanā.

Pērn SIA “Eco Baltia vide” par 44% kāpinājusi apgrozījumu un turpina stabilu izaugsmi

Pagājušo gadu vides apsaimniekošanas uzņēmums  SIA “Eco Baltia vide” noslēdzis ar 49,32 miljonu eiro lielu apgrozījumu, kas ir par 44% vairāk nekā 2021. gadā. Apgrozījuma pieaugumu galvenokārt veicinājusi jaunu vides apsaimniekošanas pakalpojumu attīstība un otrreizējo izejvielu šķirošanas jaudu kāpināšana. Uzņēmums veicis ievērojamas investīcijas pakalpojumu klāsta paplašināšanā un šķirošanas un pārstrādes infrastruktūras pilnveidē.

2022. gada nogalē SIA “Eco Baltia vide” sniedza sadzīves un šķiroto atkritumu pakalpojumus 17 reģionos Latvijā. Tā kā uzņēmuma galvenā darbības joma ir otrreizējo izejvielu šķirošana un pārstrāde, pērn gandrīz trešdaļai jeb vairāk nekā 30% no apsaimniekotā atkritumu apjoma tika nodrošināta atkārtota izmantošana vai pārstrāde. Saskaņā ar uzņēmuma attīstības un ilgtspējas stratēģiju šis apjoms katru gadu tiek palielināts. 

Tāpat veiktas būtiskas investīcijas uzņēmuma attīstībā. Autoparka atjaunošanā un paplašināšanā investēti 1,8 miljoni eiro, savukārt 1,13 miljoni eiro ieguldīti specializētā būvgružu šķirošanas laukuma izveidē, kur investīcijas turpināsies vēl šogad. Pērnā gada nogalē pieņemts lēmums attīstīt arī jaunu atkritumu šķirošanas rūpnīcu Pierīgā, kur kopējās investīcijas veidos aptuveni 11 miljonus eiro. No tiem vairāk nekā puse paredzēti iekārtu iegādei.

“Eco Baltia vide” peļņa 2022. gadā samazinājusies par 8%, sasniedzot 5,5 miljonus eiro, kas tostarp skaidrojams ar pērnajā gadā īstenoto reorganizāciju, pievienojot uzņēmumam vairākas citas koncerna AS “Eco Baltia” meitas sabiedrības.

“Neraugoties uz ārkārtīgi straujo inflāciju, pērn turpinājām īstenot mūsu attīstības stratēģiju, attīstot otrreizējo izejvielu šķirošanas infrastruktūras pieejamību un palielinot savu kompetenci otrreizējo izejvielu apsaimniekošanā, šķirošanā un pārstrādē. Mēs mērķtiecīgi attīstām plašu vides apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu un investējam arvien jaunu pakalpojumu nodrošināšanā. Viens no mūsu veiksmīgākajiem jaunievedumiem tirgū ir pārvietojamo tualešu noma un apkalpošana ar zīmolu “Tōcha”, bet esam arī aktīvi strādājuši pie šķirošanas infrastruktūras attīstības un uzsākuši darbu jaunu pakalpojumu nodrošināšanā,” stāsta SIA “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.

2022. gadā  SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar SIA “Latvijas Zaļais punkts” paplašināja infrastruktūru tekstila dalītai vākšanai, 2023. gada pirmajos mēnešos nodrošinot jau 170 konteineru 30 pašvaldībās. Ņemot vērā tekstila apsaimniekošanas un pāršķirošanas salīdzinoši augstās izmaksas, kā arī to, ka Latvijā joprojām nav ieviesta ražotāju atbildības sistēma (RAS) tekstilam, 2022. gada rudenī pieņemts lēmums pārtraukt tekstila šķirošanu filiālē Tukumā, nodrošinot visu tekstila pāršķirošanas procesu sadarbības partneru šķirošanas centrā Rīgā. Tādējādi efektivizēta loģistika un arī tās izmaksas, lai varētu arī turpmāk investēt infrastruktūras attīstībā un tekstila šķirošanas pakalpojuma pieejamībā iedzīvotājiem. Kopumā pērn uzņēmuma nodrošinātajos un apsaimniekotajos tekstila šķirošanas konteineros nodotas 1568 tonnas tekstila izstrādājumu, no kuriem 98% nodrošinātas atkārtotas lietošanas vai pārstrādes iespējas.  

Pērn attīstīta sadarbība arī ar meitasuzņēmumu Lietuvā UAB “Ecoservice”, kas iegādājies šķidro atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu UAB “Mano Aplinka Plius”. Tas sniedz tādus pakalpojumus kā naftas un degvielas tvertņu tīrīšana, eļļas un citu dabisko atkritumu apsaimniekošana un to savācējiekārtu apkope, notekūdeņu novadīšana, cauruļvadu skalošana un avārijas seku likvidēšana dažādu šķidro atkritumu noplūžu gadījumos. Līdz ar UAB “Mano Aplinka plius” iegādi šogad gan Lietuvā, gan Latvijā plānotas papildu investīcijas notekūdeņu apsaimniekošanas, ceļu tīrīšanas un uzturēšanas pakalpojumos, kā arī pārstrādes tehnoloģijās.

Šogad turpinās arī būvgružu šķirošanas laukuma attīstība. Būvgružu šķirošana tiks attīstīta arī filiālē Liepājā un Lietuvā, kur meitasuzņēmums UAB “Ecoservice” izveidojis jaunu būvgružu šķirošanas līniju. Tiks turpināts arī jaunās atkritumu šķirošanas rūpnīcas projekts, un plānots, ka 2024. gada pirmajā pusgadā rūpnīca sāks darbību, nodrošinot šķirošanu uzņēmuma apsaimniekotajiem Pierīgas reģionu atkritumiem. 

Vēl viena šī gada prioritāte ir Ilgtspējas stratēģijas izstrāde, tostarp arī meitasuzņēmumiem Latvijā un Lietuvā, ņemot vērā ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus.

2023. gadā uzņēmums turpinās veicināt produktivitāti. Viena no prioritātēm joprojām būs darba vide un drošība, tāpēc plānots investēt gan koplietošanas telpu sakārtošanā, gan darbinieku apmierinātības uzlabošanā.