Uzņēmēji: ilgtspēja ir biznesa, nevis ticības jautājums


Uzņēmēji: ilgtspēja ir biznesa, nevis ticības jautājums

Jaunā Eiropas Savienības (ES) Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva paredz uzņēmumiem sniegt ziņojumus par tādiem ilgtspējas jautājumiem kā vides, sociālā un korporatīvā pārvaldība jeb ESG (Environment, Social, Governance). Lai arī ziņojumu iesniegšana tiek pakāpeniski ieviesta jau ar 2024. gadu, Latvijas uzņēmumu informētības līmenis par ESG vērtējams kā kritisks: vides resursu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu grupas “Eco Baltia” aptauja* rāda, ka tikai 9% Latvijas uzņēmumu zina, kas ir ESG. 22. februārī ilgtspējai veltītā pēcpusdienā tikās dažādu uzņēmumu eksperti, lai dalītos pieredzē par ESG stratēģijas ieviešanu un aktualizētu problēmas šajā jomā.

Tikai katrs desmitais uzņēmējs Latvijā zina, kas ir ESG. No tiem vien 18% ir izstrādāta ESG jeb ilgtspējas stratēģija, bet divas trešdaļas atzīst, ka viņiem šādas stratēģijas nav un arī netiek plānots to izstrādāt. Savukārt puse no tiem, kuriem šāda stratēģija ir, nezina termiņu, kurā jāiesniedz ESG ziņojums par iepriekšējo gadu, liecina aptaujā sniegtās atbildes.

Vaicāti, cik lietderīga ir prakse ziņot par ESG ieviešanu, 42% uzņēmumu, kuri jau ir ieviesuši vai izstrādā ilgtspējas stratēģiju, to uzskata par drīzāk nelietderīgu vai nelietderīgu, bet 29% uzņēmumu nav viedokļa šajā jautājumā. Kā lielākos izaicinājumus attiecībā uz ESG stratēģijas ieviešanu uzņēmēji min vienotu nosacījumu trūkumu ESG ziņojumu sagatavošanai, nepietiekamu informāciju valsts mērogā un atbalsta speciālistu vai organizāciju nepieejamību.

Veicinot uzņēmumu informētību par ilgtspējas ziņošanas nepieciešamību, pasākuma laikā Finanšu ministrijas pārstāve, Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja Arta Priede, skaidroja, uz kādiem uzņēmumiem attieksies  Ilgtspējas ziņojuma sagatavošanas pienākums, kā arī informēja  par tā mērķi: “Šī ziņojuma mērķis ir nodrošināt informācijas publiku pieejamību un salīdzināmību, lai izprastu uzņēmuma darbības ietekmi uz ilgtspējas jautājumiem un informāciju, kā ilgtspējas jautājumi ietekmē tā attīstību, darbības rezultātus un stāvokli. Lai arī šķietami šis jautājums ir jauns Eiropā un arī Latvijā, Finanšu ministrija, pārņemot Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvasprasības, izveidoja speciālu darba grupu, lai izstrādātu normatīvo regulējumu, tādējādi rosinot diskusijas arī starp uzņēmumiem un nevalstisko sektoru. Lai ieviestu valstī ko jaunu, ir jāpaiet zināmam laikam, tajā mērķtiecīgi veidojot domapmaiņu, tostarp iesaistot arī citas par konkrētām jomām atbildīgās ministrijas un organizācijas,” pauž A.Priede.

“Kaut arī, daudzuprāt, šāda ziņošana ir nelietderīga, jāapzinās, ka ilgtspēja nav modes kliedziens, tā ir nepieciešamība. Uzņēmumi neatkarīgi no to izmēra ir liela un nozīmīga tautsaimniecības dalībnieku grupa, kam ir būtiska ietekme uz kopējo ilgtspējas mērķu sasniegšanu. Tas ietver ne tikai atkritumu šķirošanu vai CO2 mazināšanu, bet arī tādas jomas kā sabiedrības labbūtība un sociālā atbildība, tomēr redzam, ka uzņēmumi ilgtspējas iniciatīvās joprojām lielākoties koncentrējas uz vides aspektu. Korporatīvās ilgtspējas ziņošana varētu līdzsvarot aktivitātes, liekot vairāk uzmanības pievērst arī citiem ilgtspējas mērķiem,” uzsver vides resursu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu grupas “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.

Par to, kā panākt, lai ESG stratēģija būtu efektīva un nestu labumu uzņēmumam, cik tas izmaksā un vai ESG stratēģija var darboties kā iespēja efektivizēt uzņēmuma procesus un ietaupīt līdzekļus, paneļdiskusijā sarunājās “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs, Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja Arta Priede, “CSR Latvia” valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne-Bensone un “SCHWENK Latvija” valdes locekle, vides un juridiskā direktore Evita Goša.

Kā sarunas gaitā vairākkārt norādīja eksperti, galvenie šķēršļi pilnvērtīgai ilgtspējas stratēģiju ieviešanai meklējumi regulatīvos trūkumos, tāpat paliek atklāts jautājums, kā mudināt īstenot ilgtspējas praksi un kontrolēt uzņēmumus, kuri darbojas ēnu ekonomikas zonā. Tomēr ikvienam uzņēmējam arī bez īpaša regulējuma un likumiem vajadzētu apzināties, ka ilgtspēja ir biznesa konkurētspējas un sabiedrības izdzīvošanas, nevis pārliecības vai filozofijas jautājums.

“SCHWENK Latvija” valdes locekle, vides un juridiskā direktore Evita Goša uzsvēra: “Uzņēmumiem, kas līdzīgi kā cementa ražotāji rada milzīgu emisiju apjomu, ir ļoti liela ietekme ilgtspējas jomā, bet arī ļoti lielas iespējas uzlabot situāciju. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka būtiska ir nevis pati ziņošana par ESG praksi, bet gan ilgtspēja kā dzīvesveids. Mums jauno direktīvu pasniedz kā pienākumu ziņot, bet svarīgi ir tas, kāpēc to darām. Līdz 2100. gadam varam piedzīvot piecus dažādus zinātniski pamatotus scenārijus, kuros vidējā gaisa temperatūra paaugstinās par 2 līdz 5,5 grādiem pēc Celsija. Temperatūras atšķirība starp šodienu un pēdējo ledus laikmetu ir 6 grādi pēc Celsija, tāpēc ir jāapzinās, ar kādiem klimata izaicinājumiem jau drīzumā varam saskarties. Otrs iemesls – mēs dzīvojam Eiropas Savienībā un nevaram iepalikt, ja gribam, lai mūsu uzņēmējdarbība ir konkurēt un dzīvotspējīga. Uzņēmēji ir vērtību ķēdes veidotāji, bet Latvija šobrīd būtiski atpaliek pat no saviem tuvākajiem kaimiņiem.”

Uz globālās sasilšanas ietekmi norādīja arī Māris Simanovičs, atgādinot, ka tas ir gan izdzīvošanas, gan biznesa jautājums: “Kad pirms vairākiem gadiem uzsākām pirmās ilgtspējas iniciatīvas un kā ķīlu finansējuma piesaistei piedāvājām PET pudeles, par mums smīkņāja. Šodien šo pudeļu vērtība ir pat 600-1000 eiro tonnā. Tas ir resurss, tāpat kā kartons, sašķirota plēve vai alumīnija bundžas, no kura var ražot jaunus produktus, netērējot pirmreizējos dabas resursus. Lielākā daļa karu pasaules vēsturē ir notikuši par resursiem. Ja globālā sasilšana turpināsies ar pašreizējo ātrumu, jau pārskatāmā nākotnē apmēram 1,2 miljardiem pasaules iedzīvotāju no Āfrikas un Āzijas vairs nebūs, kur dzīvot, un viņi spiedīsies uz teritorijām, kur tāda iespēja būs, tāpēc ir naivi domāt, ka tas mūs neskars.”

To akcentēja arī “CSR Latvia” valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne-Bensone, sakot, ka klimata izmaiņas skars katru personīgi, ietekmējot dzīves, darba, uztura iespējas, un tas nav jautājums tikai par vides aspektu, bet arī sociālo labklājību: “Tieši uzņēmēji ir tie, kas redz, kā viņu darbinieki dzīvo, ko viņi domā, kas viņus satrauc, un var nākt ar savu vīziju, kā to risināt. Biznesa sektoram būtu jāuzņemas daudz lielāka atbildība ne tikai par ilgtspējas E sadaļu, bet arī par S un G sadaļām. Nepieciešamība ziņot par saviem ESG rezultātiem ir lieliska iespēja sevi pārbaudīt un novērtēt, kādās jomās uzņēmumā nepieciešami uzlabojumi, kur tiek tērēti resursi, vai kaut ko ir iespējams darīt lētāk un efektīva, ko sabiedrība iegūs ilgtermiņā.”

Finanšu ministrijas pārstāve Arta Priede norādīja, ka valsts loma saistībā ar ilgtspējas ziņošanu ir attiecīgas likumdošana izstrādāšana sadarbībā ar Latvijas Banku, Valsts ieņēmumu dienestu un citām organizācijām tā, lai tajā būtu atspoguļota no direktīvas izrietošā prasība – veicināt atklātību un caurspīdīgumu ESG jautājumos.

Pilnu diskusijas ierakstu var skatīties šeit – LINKS.

* Pētījumu “Informētība par ESG” AS “Eco Baltia” uzdevumā veikusi tirgus izpētes kompānija Norstat, 2023. gada decembrī internetā aptaujājot 750 Latvijas uzņēmumu.

Aconē nosvinēti jaunās atkritumu šķirošanas rūpnīcas spāru svētki

Aconē nosvinēti jaunās atkritumu šķirošanas rūpnīcas spāru svētki


16.februārī Salaspils novada Aconē nosvinēti vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupas AS “Eco Baltia” uzņēmuma SIA “Eco Baltia vide” topošās atkritumu šķirošanas rūpnīcas spāru svētki, atzīmējot nesošās jumta konstrukcijas pabeigšanu. Jaunajā rūpnīcā, kuru paredzēts atklāt šī gada rudenī, darbosies vismodernākās šķirošanas iekārtas, kas ļaus būtiski uzlabot Eiropas Savienības noteiktos atkritumu pārstrādes rezultātus.

  Spāru svētkos ar pateicību projektā un būvniecībā iesaistītajiem darbiniekiem atzīmēts līdz šim paveiktais darbs – izbūvētas nesošās jumta konstrukcijas un galvenās sijas, izveidots inženierkomunikāciju tīkls utt. Šobrīd būve tiek gatavota turpmākajiem darbiem, tostarp jumta izbūvei un grīdu liešanai. Rūpnīcas kopējā platība būs vairāk nekā 4000 kvadrātmetru, t. sk. ēka aptuveni 3300 kvadrātmetru un nojumes 700 kvadrātmetru. Projekta būvniecību veic būvniecības uzņēmums SIA “Aimasa”.

  Šī projekta īstenošanā liekam lietā pieredzi, kas gūta septiņu gadu laikā “Eco Baltia vide” rūpnīcā Liepājā un vairāk nekā desmit gadu laikā grupas uzņēmumā “Ecoservice” Viļņā, kā arī no citiem līdzīgiem projektiem Polijā, Igaunijā un Lietuvā. Te darbosies daudzpakāpju optiskā šķirošanas iekārta ar iespēju šķirošanas procesā mainīt gan šķirojamo materiālu veidus, gan kvalitātes kontroli un atlasīt piejaukumus no optiski atdalītās plūsmas vai izlasīt tikai derīgo materiālu. Tas ļaus ietaupīt enerģiju un atgūt maksimāli daudz otrreizējo izejvielu,” stāsta “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.

  Latvijā ik gadu tiek radīti vairāk nekā 800 000 tonnu sadzīves atkritumu, no kuriem sašķiroti un pārstrādāti tiek aptuveni 50%. Atkritumu apjoma samazināšanai Eiropas Savienība tās dalībvalstīm noteikusi stingras prasības, tostarp pieprasot strauji palielināt atkritumu pārstrādes apjomus – 2035. gadā līdz pat 65% no kopējā atkritumu daudzuma. 2035. gadā atkritumu poligonos varēs apglabāt tikai 10% no kopējā atkritumu daudzuma. Vienlaikus Eiropas Komisija ziņojumā norādījusi, ka Latvijai ir risks nesasniegt vairākus 2025. gada mērķrādītājus, tostarp attiecībā uz plastmasas pārstrādi. Turklāt Latvijai jau šobrīd nākas maksāt Eiropas Savienībai plastmasas nodokli aptuveni 16–20 miljonu eiro gadā par nepārstrādāto plastmasas apjomu.

  Plānots, ka kopējās projekta investīcijas sasniegs 11,7 miljonus eiro. Jaunā šķirošanas rūpnīca ļaus būtiski uzlabot kopējos atkritumu pārstrādes rādītājus ceļā uz Eiropas Savienības noteikto mērķu sasniegšanu: te ik gadu varēs sašķirot 20 000 tonnu sadzīves atkritumu un 25 000 tonnu šķiroto atkritumu. Nešķirotie sadzīves atkritumi rūpnīcā tiks nogādāti no “Eco Baltia vide” apsaimniekotajiem Pierīgas reģioniem, savukārt šķirotie atkritumi – no Rīgas un Pierīgas. Tāpat sašķirotais iepakojums, kā arī nešķirotie sadzīves atkritumi uz rūpnīcu tiks piegādāti no Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” apsaimniekotajām teritorijām Siguldas novadā.

  19.02.2024.

  Izmaiņas AS “PET Baltija” valdes sastāvā

  Izmaiņas AS “PET Baltija” valdes sastāvā


  Baltijā lielākās vides resursu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu grupas AS “Eco Baltia” PET pudeļu pārstrādes uzņēmuma AS “PET Baltija” valdi 16.februārī personīgu apsvērumu dēļ atstājis tās valdes loceklis un izpilddirektors Kaspars Ezernieks. Patlaban uzņēmuma valdes funkciju pildīs tās esošais valdes sastāvs, savukārt izpilddirektora amata pienākumi pagaidām tiks pārdalīti uzņēmuma iekšienē.

  “Eco Baltia” pārstrādes sektora vadītāja, AS “PET Baltija” valdes priekšsēdētāja Jūlija Zandersone: “Uzņēmuma attīstībā Kaspars spējis parādīt augstu profesionalitāti, kas palīdzējusi veicināt “PET Baltija” konkurētspēju otrreizējo izejvielu pārstrādes tirgū. Mūsu sadarbības laikā ir sperti nozīmīgi soļi jaunās rūpnīcas  attīstībā Olainē, tādējādi pierādot, ka pat salīdzinoši īsā laikā ar augstu mērķtiecību iespējams panākt pozitīvu rezultātu. Esmu pārliecināta, ka Kaspara darbaspars un plašās kompetences paliks kā vērtīgs piemērs turpmākajai “PET Baltija” attīstībai. Vienlaikus novērtējam un saprotam pieņemto lēmumu pārtraukt darba attiecības, vēlot panākumus un sasniegumus Kaspara turpmākajās ikdienas un profesionālajās gaitās.”   

  K.Ezernieks “PET Baltija” valdē un izpilddirektora amatā kopš pērnā gada jūlija bija atbildīgs par uzņēmuma operatīvo darbību atbilstoši grupas izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem. Tāpat Ezernieks rūpējās par “PET Baltija” esošās ražotnes sekmīgu pārcelšanu uz jaunajām telpām Olainē, LEAN kultūras ieviešanu un plānu izpildi, kā arī citiem pienākumiem uzņēmuma darbības nodrošināšanā un attīstībā. Iepriekš K.Ezernieks trīspadsmit  gadus pavadījis vadošos amatos, tostarp uzņēmumā “Stora Enso”, kas ir vadošais atjaunojamo produktu iepakojuma, biomateriālu, koka konstrukciju un papīra ražotājs un piegādātājs, kur ieņēma Latvijā bāzētās ražotnes Launkalnē direktora amatu.

  Patlaban plānots, ka turpmāk “PET Baltija” valdes funkciju bez K.Ezernieka pildīs pašreizējais valdes sastāvs – valdes priekšsēdētāja Jūlija Zandersone, un valdes locekļi – Matīss Leitis, Dagnija Ļevčenoka un Jekaterina Vasiļjeva.

  Par “PET Baltija”:

  “PET Baltija” ir viens no lielākajiem PET pārstrādes uzņēmumiem Ziemeļeiropā un lielākais PET pārstrādes uzņēmums Baltijas reģionā, kas darbojas Latvijā. Tā lielākais īpašnieks ir “Eco Baltia”, kas ir Baltijas valstīs lielākā vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa. “Eco Baltia” nodrošina pilna cikla atkritumu apsaimniekošanas risinājumus no atkritumu savākšanas un šķirošanas līdz otrreizējo izejmateriālu loģistikai, vairumtirdzniecībai un apstrādei. “PET Baltija” veic izlietoto polietilēnteraftalāta (PET) pudeļu pārstrādi un ir nozares līderis Baltijas valstu mērogā. Pārstrādes produktu portfelī ir ietvertas augstas kvalitātes PET pārslu granulas (tostarp piemērotas pārtikas produktu iepakojuma ražošanai), kas gandrīz 100% apmērā tiek eksportētas.