“AS “Eco Baltia” grupa un tās uzņēmumi atzīti par “Ģimenei draudzīgu darbavietu”.”

AS “Eco Baltia” grupa un tās uzņēmumi šogad saņēmuši Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās valsts programmas statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”.

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.  

Ar visiem “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvušajiem darba devējiem, kā arī dažādiem iedvesmojošiem pieredzes stāstiem ikviens var iepazīties www.vietagimenei.lv sadaļās “Labās prakses” un  “Programmas dalībnieki”.

Investējot 35 miljonus eiro, AS “PET Baltija” sadarbībā ar SIA ”PICHE” attīsta vienu no lielākajām un modernākajām PET pārstrādes rūpnīcām Eiropā

Baltijā lielākās vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupas AS “Eco Baltia” rūpnīca AS “PET Baltija”, kas ir viena no lielākajiem PET pārstrādātājiem Ziemeļeiropā, investējusi vairāk nekā 10 miljonu eiro jaunas PET pārstrādes ražotnes attīstībā Olainē. Projekts tiek īstenots “Eco Baltia”, kuru atbalsta “INVL Baltic Sea Growth Fund”, sadarbībā ar SIA “PICHE”,  kas ir vadošais industriālo parku attīstītāju Latvijā, kopējam ieguldījumam pārsniedzot 35 miljonus eiro.

Jaunā “PET Baltija” rūpnīca būs viena no lielākajām un modernākajām PET pārstrādes ražotnēm Eiropā un viena no lielākajām industriālajām ēkām Latvijā. Tās kopējā iekštelpu platība, iekļaujot ražošanas, kā arī mūsdienīgi aprīkotas biroju un koplietošanas telpas, sasniegs aptuveni 30 000 kvadrātmetru. Āra platība aptvers aptuveni 40 000 kvadrātmetru. Projekta ietvaros paredzēta pakāpeniska pašreizējās PET Baltija” ražotnes pārcelšana no Jelgavas uz jaunajām ražošanas telpām Olainē.

AS “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs: “Pēdējo gadu laikā esam īstenojuši strauju “Eco Baltia” uzņēmumu attīstības kursu Baltijā un ārpus tās. Līdztekus organiskajai izaugsmei, iegādāti arī vairāki uzņēmumi, lai PET pārstrādē varam nodrošināt gala produkta ražošanu un paplašinātu arī savu piedāvājumu vides apsaimniekošanā. Jaunās “PET Baltija” rūpnīcas izveide ir viens no “Eco Baltia” pēdējo gadu vērienīgākajiem attīstības projektiem. Galvenais mērķis ir kāpināt PET granulu ražošanas jaudas un nodrošināt nepieciešamos apstākļus kompānijas turpmākai attīstība, kā arī nostiprināt mūsu tirgus daļu Eiropas tirgū. Tas noteikti radīs papildu vērtību mūsu klientiem un partneriem, kā arī nodrošinās labāku darba vidi un apstākļus darbiniekiem.”

Rūpnīcā pašlaik tiek veikta būvniecība, un tās sākuma posms ar Spāru svētkiem tika svinīgi nosvinēts maija sākumā, atzīmējot arī pirmo ražošanas iekārtu uzstādīšanu vienā no apjomīgās ražotnes daļām.

AS “PET Baltija” valdes priekšsēdētājs Salvis Lapiņš: “Šogad uzņēmums nosvinēja savu 20 gadu jubileju, apliecinot, ka Latvijas uzņēmumi spēj būt nozīmīgi savas nozares spēlētāji arī visas Eiropas līmenī. Jaunajā desmitgadē iesoļojam ar jaunas ražotnes attīstību, kas ļaus mums trīskāršot PET granulu ražošanas jaudas, uzlabot efektivitāti, produktivitāti un globālo konkurētspēju. Sagaidāmais rezultāts būs būtisks ieguvums gan uzņēmumam, gan arī Latvijas un visas Eiropas virzībai uz aprites ekonomiku, ļaujot pārstrādāt vēl lielāku PET iepakojuma apjomu.” 

Iekārtu piegādātājs ir Austrijas ražotājs “Starlinger”, kas ir viens no pasaulē vadošajiem pārstrādes tehnoloģiju izstrādātājiem un ražotājiem. Eiropā šāda līmeņa iekārtas uzstādītas vēl tikai divās ražotnēs, bet pasaulē –  desmit. Tādējādi “PET Baltija” rūpnīca arī tehnoloģiski būs viena no modernākajām PET pārstrādes rūpnīcām Eiropā un pasaulē.

Deimante Korsakaite (Deimantė Korsakaitė), “INVL Baltic Sea Growth Fund” izpildpartnere un “PET Baltija” padomes priekšsēdētāja, komentē: “Mūsu stratēģijā vēlamies ievērojami paplašināt un attīstīt mūsu portfeļa uzņēmumus, lai tie kļūtu efektīvāki un labāk attīstīti visos aspektos, ieskaitot labākus darba apstākļus darbiniekiem. Šis solis ir nozīmīgs un ļaus starptautisku uzņēmumu virzīt jau nākamajā līmenī, attīstot to kā vienu no modernākajiem un efektīvākajiem pārstrādātājiem ne tikai reģionāli, bet arī Eiropas mērogā, vienlaikus veicinot ilgtspēju visā pasaulē.”

Jaunās ražotnes kompleksu pēc AS “PET Baltija” pasūtījuma attīsta Latvijā vadošais industriālo ēku būvnieks un attīstītājs SIA “PICHE”.

SIA ‘’PICHE” valdes priekšsēdētājs Pēteris Senkāns: PET pārstrādes ražotne Olainē ir viens no lielākajiem un sarežģītākajiem mūsu šā gada objektiem ar ļoti apjomīgiem elektrības pieslēgumiem. Tāpat kā citos mūsu attīstītajos industriālajos parkos arī šajā projektā nemainīgi esam ievērojuši visaugstākos energoefektivitātes rādītājus. Esam gandarīti, ka tieši mūsu pieredze un kompetence tika izvēlēta šī projekta īstenošanai, ļaujot nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu industriālo ēku.

Ievērojot “Eco Baltia” un AS “PET Baltija” Ilgtspējas stratēģijās noteiktos mērķus samazināt resursu patēriņu un veicināt aprites ekonomiku, ēka tās lietošanā atbildīs ilgtspējīgas būvniecības standartam BREEM®, tajā pilnībā tiks izmantota no atjaunojamiem resursiem iegūta enerģija.  

Rūpnīcā tiks uzstādītas Latvijai unikālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas ļauj būtiski samazināt arī ķīmisko vielu patēriņu notekūdeņu attīrīšanas procesā. Tāpat rūpnīcā būs efektīva gaisa rekuperācijas sistēma, kas paredz arī to, ka PET kausēšanas procesā radītais siltumenerģijas pārpalikums tiks izmantots ēkas apsildei. Saskaņā ar ESG stratēģiju, rūpnīcas būvniecībā būtiska uzmanība tiek pievērsta darbinieku labbūtības un darba apstākļiem, lai nodrošinātu drošas, ergonomiskas un ērtas darbavietas, kā arī koplietošanas un atpūtas telpas.

Projekta attīstība plānota vairākos posmos, pakāpeniski līdz 2024.gada I ceturkšņa beigām nodrošinot arī visas ražošanas pārcelšanu no Jelgavas uz jauno rūpnīcu Olainē. Kopējais darbavietu skaits jaunajā rūpnīcā pārsniegs 250.

Aktualizējot problēmas tekstila atkritumu šķirošanā,Esplanādē tapis iespaidīgs vides objekts “Stila aleja”

Latvijas iedzīvotāji naski iegādājas jaunu apģērbu – vairāk nekā 50% iedzīvotāju to dara vismaz reizi trijos mēnešos vai biežāk, bet tikai trešdaļa nolietoto apģērbu nodod tekstila šķirošanas konteineros. Mudinot rast risinājumus tekstila atkritumu apjoma mazināšanai Latvijā, kā arī nodrošināt skaidru normatīvo regulējumu dalītās tekstila savākšanas sistēmas turpmākai attīstībai, šodien, 29.martā, atklāta vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eco Baltia vide” un Latvijas Zaļā punkta kampaņa “Stils–tekstils”. Bet pašā Rīgas centrā, Esplanādē, iekārtota iespaidīga vides instalācija “Stila aleja”, kuras mērķis ir aicināt iedzīvotājus šķirot tekstilu, kā arī uzskatāmi parādīt, ka no stilīga apģērba līdz tekstila atkritumiem ir tikai viens solis.

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) prasībām visās dalībvalstīs līdz 2025. gadam ir jāievieš vienota tekstila šķirošanas un savākšanas sistēma. Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi, Latvijas Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikts, ka dalītā tekstila vākšana ir jānodrošina no 2023.gada. Taču joprojām nav izstrādāts un pieņemts skaidrs normatīvais regulējums, kas noteiktu iesaistīto pušu atbildības tekstila apsaimniekošanā, lai veicinātu to otrreizējo apriti un pārstrādi. Šobrīd infrastruktūras attīstība pamatā notiek tikai pēc vides apsaimniekošanas uzņēmumu iniciatīvas un arī visas izmaksas gulstas uz šo organizāciju pleciem.

“Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam kā virsmērķi ir noteikti gan kopējā atkritumu apjoma samazināšana un poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšana, gan atkārtotās izmantošanas un atkritumu pārstrādes apjomu palielināšana. Izvirzītie mērķi prasa rūpīgi strādāt pie atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstīšanas, lai iegūtu pēc iespējas kvalitatīvāku resursu, kas ļauj radīt produktus ar lielāku pievienoto vērtību. Tādejādi mēs novērstu maksājumus ES, kas tiktu piemēroti par nepietiekamām rīcībām atkritumu apsaimniekošanā. Tekstilizstrādājumu atkritumi ir viena no sadzīves atkritumu plūsmām, kuras dalītā vākšana palīdzēs sasniegt mērķus. Svarīgi, ka šo atkritumu dalītā vākšana ir saprotama, un mūsu sabiedrība ir motivēta šim procesam. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka esam šo atkritumu dalīto vākšanu uzsākuši ātrāk nekā to prasa ES nosacījumi,” uzsver vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks.

Lai veicinātu tekstilizstrādājumu ilgtspējīgāku apsaimniekošanu un Latvijā iedibināto tekstila šķirošanu, SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu jau 2019. gadā sāka tekstila šķirošanas pilotprojektu, izvietojot pirmos 20 konteinerus. Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi, konteineru tīkls pastāvīgi paplašināts un  šobrīd izvietoti vairāk nekā 170 konteineri. Taču, lai savāktu kaut vai tikai ceturto daļu no Latvijas tirgū novietotā tekstila apjoma, jāizveido vismaz  600-800 tekstila šķirošanas punkti, kā arī ievērojami jāpalielina šķirošanas jaudas un jāattīsta tekstila aprites cikls – atkārtota izmantošana, pārveides un pārstrādes iespējas, tostarp Latvijā. Tam nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos, kas skaidri noteiktu pušu atbildības un nostiprinātu principu “piesārņotājs maksā” līdzīgi kā, piemēram, bīstamo atkritumu un iepakojuma apsaimniekošanā.

SIA “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts: “Trīs gadu laikā tekstila šķirošanas sistēmas izpētē un infrastruktūrā Latvijā esam investējuši aptuveni 0,5 miljonus eiro. Esam pārliecinājušies, cik šāda sistēma ir svarīga apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanā un arī cilvēki novērtē iespēju nevajadzīgo apģērbu šķirot un nogādāt uz speciālajiem dalītās vākšanas punktiem. 2022. gadā mūsu speciālajos konteineros nodots vairāk nekā 1500 tonnu apģērba, apavu un mājas tekstila, kas ir par 50% vairāk nekā gadu iepriekš. Taču tā ir bijusi tikai mūsu pašu iniciatīva to veicināt. Ja valsts apņēmusies, ka tekstila dalītās vākšanas sistēmai Latvijā jābūt pieejamai no šā gada sākuma, ir absurdi, ka vēl līdz šim valdība nav spējusi izstrādāt un vienoties par normatīvo regulējumu, tostarp tajā nostiprinot principu “maksā piesārņotājs”. Nodrošināt vides ilgtspēju un noglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu nav tikai atkritumu nozares uzdevums, bet pamatu pamatos sabiedrības kopēja vajadzība un uzdevums. Ņemot vērā ierobežotās pārstrādes iespējas tekstila atkritumiem, sistēmas uzturēšana un apsaimniekošana ir salīdzinoši dārga, tāpēc ir steidzami jāsaprot, ar kādiem resursiem to tālāk uzturēsim un attīstīsim.”

Arī pēc iedzīvotāju domām, infrastruktūra joprojām ir nepietiekama un tās attīstība jāturpina. 71% aptaujāto* Latvijā norāda, ka tekstila šķirošanā iesaistītos aktīvāk, ja viņu dzīvesvietas tuvumā būtu pieejami šķirošanas konteineri. Vienlaikus izpratne par šķirošanas nepieciešamību aug: kopš 2020. gada par 12 procentpunktiem – no 21% līdz 33% – palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri nevajadzīgo apģērbu, apavus un mājas tekstilu ievieto speciālajos tekstila šķirošanas konteineros.

“Latvijas gatavība jaunās sistēmas ieviešanai ir jāskata divos aspektos. Viens ir normatīvie akti, kur tālāk par apņemšanos tā arī neesam tikuši. Konkrēti Ministru kabineta noteikumi, kas regulētu šādas sistēmas darbību un noteiktu iesaistīto pušu atbildības un pienākumus, tā arī nav apstiprināti valdībā. Otrs aspekts ir iedzīvotāju gatavība sākt šķirot tekstilizstrādājumus. Pētījumā 91% aptaujāto jau pauduši atbalstu tekstila dalītās vākšanas sistēmas ieviešanai, un 33% sabiedrības tekstilizstrādājumus šķiro jau šobrīd, kas liecina, ka iesaiste būtiski augtu, turpinot sistēmas tālāku attīstību,” uzsver Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis.

Katru gadu 3–5% no poligonos noglabājamā atkritumu apjoma veido tekstils – apģērbs, apavi, mājas tekstils, aksesuāri, kas izmesti sadzīves atkritumos. Tekstila ražošanā tiek izmantotas aptuveni 3500 ķīmisko vielu, no kurām 750 ir klasificētas kā bīstamas cilvēka veselībai, bet 440 – kā bīstamas videi. Sintētiskās šķiedras, no kurām ražo 60% tekstilizstrādājumu, sadalās aptuveni 200 gadu laikā. Tas nozīmē, ka ķīmiskās vielas ar laiku sāk izplatīties vidē, kā arī tekstils turpina palielināt poligonu kalnu. Mērķis ES dalībvalstīs ieviest tekstila šķirošanas sistēmu noteikts, lai samazinātu tekstila atkritumu apjomu un modes industrijas ietekmi uz vidi, kā arī veicinātu tekstila atkritumu savākšanu, šķirošanu un atkārtotu pārstrādi.

Kampaņas organizatori aicina Latvijas iedzīvotājus jau šobrīd izmantot pašreizējo atkritumu apsaimniekotāju nodrošināto tekstila dalītās vākšanas sistēmu un sašķiroto apģērbu apavus un mājas tekstilu nodot speciālajos tekstila šķirošanas konteineros, kas pieejami daudzviet Latvijā. Visa informācija par tekstila šķirošanu, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kā arī SIA “Eco Baltia vide” un Latvijas Zaļā punkta sarkano tekstila šķirošanas konteineru adreses apkopotas kampaņas mājaslapā tekstils.lv.

Tāpat kampaņas ietvaros 15. un 16.aprīlī notiks arī īpašas “TEKSTILA DIENAS”, kuru laikā sadarbībā ar Rīgas namu pārvaldnieku vairākos Rīgas daudzdzīvokļu namu pagalmos atradīsies mobilie tekstila nodošanas punkti.

Kampaņu organizē SIA “Eco Baltia vide” un AS “Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar RIMI, veikalu tīklu “top!”, Reserved un citiem LPP zīmoliem, kā arī Rīgas namu pārvaldnieku. Kampaņa tiek organizēta LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ietvaros, kas tiek īstenota ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.    

* Iedzīvotāju aptauja “Patērētāju tekstila izstrādājumu šķirošanas paradumu novērtējums” veikta Eiropas Savienības LIFE programmas integrētā projekta “Atkritumi ka resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ietvaros no 2022. gada 30. jūnija līdz 7. jūlijam, kopumā aptaujājot 1029 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18-75gadiem. Aptauju internetā veica pētījumu kompānija “Forta Research”.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Tev patīkamu tīmekļa vietnes apmeklējuma pieredzi. Sīkdatnes Tev ļauj droši piekļūt lapai, bet mums – analizēt lapas apmeklējumu un uzlabot tās darbību.
Šeit Tu vari izvēlēties, kuras sīkdatnes apstiprināt. Uzzini vairāk par privātuma aizsardzības politikas nosacījumiem. Atceries, ka savu izvēli jebkurā laikā vari mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.