Izmaiņas AS “Eco Baltia” valdē

Baltijā lielākās vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu grupas AS “Eco Baltia” valde turpmāk strādās trīs cilvēku sastāvā. No šā gada 11. novembra AS “Eco Baltia” valdē un vairākos grupas meitasuzņēmumos darbu pārtrauks Anita Saulīte, kura pēc 10 gadu darba grupas uzņēmumos pieņēmusi jaunus profesionālos izaicinājumus.

AS “Eco Baltia” padome pieņēmusi lēmumu, ka jauns valdes loceklis šobrīd netiks meklēts, tāpēc valde turpinās strādāt trīs cilvēku sastāvā. Tās valdes priekšsēdētājs ir Māris Simanovičs, bet valdes locekles – finanšu direktore Santa Spūle un juridiskā direktore Sigita Namatēva.

 “Visu “Eco Baltia” kolēģu vārdā sakām lielu paldies Anitai par ilggadējo ieguldījumu uzņēmuma operacionālajā vadībā, efektivitātes celšanā, procesu digitalizācijā un IT sistēmu sakārtošanā, kā arī LEAN kultūras nostiprināšanā. Ciešā komandas darbā un savstarpējā atbalstā esam sasnieguši labus rezultātus un izveidojuši spēcīgus pamatus, kas ļauj mums pārliecinoši būvēt arī tālāko grupas uzņēmumu izaugsmi, veicinot ilgtspējīgu un efektīvu biznesa modeli. Anitai novēlam turpināt savu profesionālo izaugsmi, kas mijas ar lielu cilvēcību, aizrautību, enerģiju un vērtības radīšanu ikvienā lietā,” saka M.Simanovičs.

A.Saulīte līdz šim bija amatpersona arī vairākos citos “Eco Baltia” meitasuzņēmumos, piemēram, SIA “Nordic Plast” un AS “Latvijas Zaļais punkts”. Arī šajos uzņēmumos amatpersonu sastāvā pakāpeniski tiks veiktas izmaiņas atbilstoši tālākajiem padomes lēmumiem.

AS “Eco Baltia” akcionāri ir fonda “INVL Baltic Sea Growth Fund” meitas sabiedrība UAB “BSGF Salvus” (52,81%), ERAB (30,51%) un uzņēmuma vadība (16,68%).

AS “Eco Baltia” ir pēc apgrozījuma lielākā vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā, nodrošinot pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no atkritumu savākšanas un šķirošanas līdz otrreizējo izejvielu loģistikai, vairumtirdzniecībai un pārstrādei.

2021. gadā “Eco Baltia” grupas kombinētais (pro-forma) pārdošanas apgrozījums sasniedza aptuveni 150 miljonus eiro, kas ir divas reizes vairāk nekā 2020. gadā, kad tas bija 75 miljoni eiro. To daļēji veicināja Lietuvas vadošā atkritumu apsaimniekotāja “Ecoservice” iegāde 2021. gada augustā. 2022.gada septembrī Grupa turpināja paplašināties, AS “PET Baltija”, kas ir viena no Ziemeļeiropā lielākajām PET pārstrādes rūpnīcām, iegādājoties Čehijas vadošo šķiedru ražotāju – TESIL Fibres.

Grupas uzņēmumos Latvijā, Lietuvā un Čehijā strādā vairāk nekā 2200 darbinieku. Tās vadošie uzņēmumi ir AS “PET Baltija”, SIA “Eco Baltia vide”, AS “Latvijas zaļais punkts”, SIA “Nordic Plast”, Siguldas pilsētas SIA “JUMIS”, Čehijas “TESIL Fibres” un Lietuvā bāzētais UAB “Ecoservice”.  

SIA “Eco Baltia vide” paplašinās darbību ielu un ceļu uzturēšanā; plāno SIA “Pilsētas Eko Serviss” iegādi

Paplašinot darbību un turpinot attīstību, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” plāno iegādāties ceļu un ielu uzturēšanas uzņēmumu SIA “Pilsētas Eko Serviss”. Pušu noslēgtais pirkuma līgums, kura izpildei ir nepieciešama Konkurences padomes apvienošanās atļauja, paredz 100% SIA “Pilsētas Eko Serviss”, SIA “PES serviss” un SIA “B 124” kapitāla daļu iegādi. Darījuma pabeigšanai nepieciešamie dokumenti ir sagatavoti iesniegšanai Konkurences padomē. Procesu paredzēts noslēgt šā gada laikā.

Līdz ar darījuma noslēgšanu, SIA “Pilsētas Eko Serviss” kļūs par vienu no “Eco Baltia” vides apsaimniekošanas segmenta uzņēmumiem, kas specializējies ielu un ceļu uzturēšanā. Vienlaikus jāuzsver, ka abu pušu klientiem, partneriem un darbiniekiem esošajos sadarbības līgumos un iestrādnēs izmaiņas nav plānotas. Ja līdz tam būs saņemta Konkurences padomes apvienošanās atļauja, tad iegādes process noslēgsies 2022.gada decembra beigās.

“Pēdējie divi gadi “Eco Baltia” vides apsaimniekošanas sektorā raksturojami ar dinamisku izaugsmi. Šajā periodā segmenta ietvaros esam īstenojuši ne vien iekšēju uzņēmumu konsolidāciju, bet arī vairāku uzņēmumu iegādi, lai celtu savu konkurētspēju, rastu jaunas iespējas un kļūtu par Baltijas mēroga līderi. Ja Lietuvā mūsu meitasuzņēmums “Ecoservice” ir viens no tirgus līderiem arī ceļu un ielu uzturēšanā, tad Latvijā šo pakalpojumu straujāk plānojam attīstīt tieši ar “Pilsētas Eko Serviss” iegādi, veicinot sinerģiju arī ar Lietuvas meitasuzņēmumu. “Pilsētas Eko Servisam” ir ļoti liela un veiksmīga pieredze nozarē, nepieciešamais tehniskais nodrošinājums un arī profesionāla darbinieku komanda, kas rada ļoti labu platformu turpmākai izaugsmei jau “Eco Baltia” vides apsaimniekošanas segmenta sastāvā,” saka SIA “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs un “Eco Baltia” vides apsaimniekošanas segmenta vadītājs Jānis Aizbalts.

”Pilsētas Eko Serviss” tirgū ir jau teju 20 gadus un esam gandarīti, ka varam sevi saukt par vienu no vadošajiem ielu un ceļu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem Rīgas un Pierīgas reģionā. Esam priecīgi, ka arī turpmāk uzņēmums varēs turpināt savu attīstību un veikt jaunas investīcijas, bet jau kā “Eco Baltia vide” meitasuzņēmums. Mūsu līdzšinējiem klientiem un darbiniekiem šīs izmaiņas arī noteikti būs ar pluss zīmi, jo, esot lielākas grupas sastāvā, arī investīcijas turpmākajā attīstībā varēsim plānot plašākā mērogā un piesaistot jau visas grupas kompetences,” norāda SIA “Pilsētas Eko Serviss” valdes loceklis un līdzīpašnieks Alvis Krauklis.

Vītauts Plunksnis, “INVL Baltic Sea Growth Fund” partneris un “Eco Baltia” padomes priekšsēdētājs: “Mūsu stratēģiskais mērķis attīstīt “Eco Baltia” kā spēcīgu reģionālo līderi, kas koncentrējas uz ilgtspējīgiem vides pakalpojumiem un otrreizējo izejvielu pārstrādi, jau tagad sniedz rezultātus – aug gan uzņēmumu konkurētspēja un efektivitāte, gan arī konsolidētie ieņēmumi. Paplašinot savu piedāvājumu  vides apsaimniekošanas segmentā, radām jaunu vērtību gan uzņēmumu klientiem, darbiniekiem, gan arī investoriem.

Darījumu finansēšanai plānots piesaistīt bankas finansējumu un darījuma summu puses vienojušās publiski neatklāt.

SIA “Pilsētas Eko Serviss” piedāvā tādus pakalpojumus kā ielu un ceļu uzturēšana, ūdens novadīšanas sistēmu uzturēšanas un remonta darbus, kā arī tehnikas nomu. Uzņēmums ir dibināts 2003.gadā un šobrīd tas pieder vairākām privātpersonām. 2021.gadā “Pilsētas Eko Servisa” ieņēmumi sasniedza 5,7 miljonus eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 80 darbinieki.