“Eco Baltia” emitē savas pirmās obligācijas 8 miljonu eiro vērtībā

Baltijā lielākā un straujāk augošā vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa AS “Eco Baltia” šā gada 17.februārī emitējusi savas pirmās obligācijas 8 miljonu eiro vērtībā ar fiksēto procentu likmi (kuponu) 8%. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2026. gada 17. februāris, bet emitentam ir tiesības tās dzēst pirms termiņa – pēc diviem gadiem.

Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, bet minimālā parakstīšanās summa publiskajā piedāvājumā vienam investoram bija 10 000 eiro.

“Eco Baltia” nenodrošināto obligāciju publiskais piedāvājums norisinājās no 2.februāra līdz 10.februārim un tas guva ievērojamu investoru interesi, pieprasījumam vairāk kā 3.5 reizes pārsniedzot maksimālo piedāvājuma apjomu. Obligāciju iegādes rīkojumi tika saņemti no vairāk nekā 250 kvalificētajiem un privātajiem investoriem Latvijā un Lietuvā par kopējo summu 28.49 miljoni eiro. Investoru, kuri izteica minimālo iespējamo piedāvājumu 10 000 eiro vērtībā, piedāvājums tika apmierināts pilnībā, bet lielākie piedāvājumi tika apmierināti daļēji. “Eco Baltia” publiskajā piedāvājumā bija ļoti augsta privāto ieguldītāju interese, kuriem piešķirtas obligācijas 5.5 miljonu eiro (69%) apjomā, kamēr institucionālajiem investoriem – 2.5 miljoni eiro (31%). Visaktīvākie ieguldītāji bija no Latvijas un Lietuvas, kuru pirkšanas rīkojumu attiecība veido attiecīgi 54% un 45% no kopējā rīkojumu apjoma.

Obligāciju emisijā piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti, lai finansētu “Eco Baltia” attīstības projektus, fokusējoties uz kompānijas attīstību un aprites ekonomikas veicināšanu Eiropas līmenī. Šobrīd uzņēmums izvērtē vairākus potenciālos jaunu uzņēmumu iegādes darījumus, kā arī tiek attīstīti vairāki kapitāla investīciju projekti darbības paplašināšanai.

Šā gada 8.februārī “Eco Baltia” iesniedza pieteikumu obligāciju iekļaušanai “Nasdaq Riga” alternatīvā tirgus “First North” Obligāciju sarakstā un 9.februārī tika sākta iekļaušanas procedūra. “Eco Baltia” obligāciju emisijas procesa organizētāja bija viena no vadošajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs – “Luminor banka”, sertificētais konsultants ir advokātu birojs “TGS Baltic”, savukārt obligacionāru pārstāvja lomu pilda zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Sutherland Bitāns”.